De zendingscommissie is betrokken bij mensen die vanuit onze eigen wijkgemeente worden ondersteund voor zendingsactiviteiten. Als commissie bieden we financiële ondersteuning en fungeren we als link met de wijkgemeente  Daarnaast zijn we contactpunt voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Doelstelling

Als zendingscommissie geven we invulling aan de Bijbelse opdracht. De gemeente is geroepen om samen te komen tot Gods eer en daarvan getuigenis te geven. Jezus Zelf gaf zijn discipelen de opdracht mee om Zijn getuigen te zijn tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Als zendingscommissie zetten we ons in om zending en gemeente te verbinden, welke vorm krijgt door tal van activiteiten.

Wij als commissie onderhouden het Contact met zendingswerkers en/ of thuisfrontcommissies.

Voor onze gemeente zijn dit:

  • Aad van der Maas (GZB, Albanië)
  • Familie Wolters (GZB, Praag)
  • Liza
  • Chris Lyndon.

Wij verstrekken informatie en nieuwsbrieven aan de gemeente over het werk van de zendingswerkers en de zendingscommissie.

In samenspraak met zendingswerkers organiseert de commissie (thema)zendingsdiensten.

Om zendingswerkers (financieel) te ondersteunen organiseren we activiteiten zoals de verkoop van Het dagboek ‘Een handvol koren’, rookworsten en oliebollen

De commissie beheert ook de financiën en verdeelt die onder de zendingswerkers.

Meer weten?

Peter van EnkVoorzitter
Ria van den BrinkSecretaris
Lucas BoltPenningmeester