Nieuws

Vanuit de zendingscommissie

Plaatsingsdatum: 17 mei 2019

Enkele punten uit de gebedsmail van Aad, Dineke, Chris en Jos van der Maas vanuit Albanië.

  • Aad is vooral bezig met zijn taken binnen de Bijbelschool ISTL (lessen, mentoraat, beleid, bibliotheek) en het voorbereiden van diaconale en toerustingscursussen voor lokale kerken. Op deze manier hopen we dat de kerken zullen groeien in diepgang. Graag gebed voor de verdere uitwerking van de plannen.
  • In Albanië zijn al maanden protesten aan de gang door oppositiepartijen. Wekelijks gaan ze de straat op, uit onvrede over het beleid van de regerende partijen. Bid om een oplossing en vreedzaam verloop.
  • Sinds kort is er op zaterdagochtend een tienerclub gestart bij onze kerk voor jongeren uit de buurt. Wij helpen hier als leiding aan mee. Een onderdeel is Duits leren, daar helpt Chris ook bij. De jonge tieners zijn enthousiast, ook als we het over de Bijbel hebben. We hopen dat tieners geïnteresseerd raken in het Evangelie. Graag jullie gebed hiervoor.

Wij geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als het gedragen wordt door gebed. Wilt u/wil jij meebidden en danken voor de mensen in Albanië en voor ons werk en leven hier in Albanië?

2019-05-17T18:31:57+00:00