Nieuws

Opbrengst Kerkbalans +21,5%

Plaatsingsdatum: 28 februari 2019

Op de gemeenteavond van afgelopen dinsdag hebben wij de opbrengst van de Actie Kerkba-lans in onze wijkgemeente bekend gemaakt. Deze is in vergelijking met 2018 met 29.761 EURO gestegen tot een bedrag van 168.191 EURO! Dit komt overeen met een stijging van 21,5%!
Het was van groot belang dat de opbrengst in onze wijkgemeente zou stijgen. Dit om ons kerkgebouw te kunnen behouden en om – op zijn minst voor een aantal jaren – een full time predikant te kunnen beroepen. Daarom hebben wij ingezet op een stijging van de opbrengst van 25%. En dat is vrijwel gelukt!

Wij zijn als wijkkerkrentmeesters en -kerkenraad bijzonder blij met en dankbaar voor dit fantastische resultaat! De stijging van de opbrengst laat de betrokkenheid en het vertrouwen van u als gemeenteleden op overtuigende wijze zien. De sterke stijging is nu wij het beroepingswerk in gang hebben gezet, ook van groot belang voor het gesprek met het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) over de formatieplaats waarvoor onze wijkgemeente in aanmerking komt. Boven alles zijn wij God dankbaar, die onze gebeden heeft verhoord, de harten van u als leden van onze gemeente heeft willen neigen om in te gaan op onze oproep om uw bijdrage te verhogen en die ons rijk zegent met welvaart zodat velen van ons daartoe ook in staat zijn. Daarbij benadrukken wij dat als het voor u niet mogelijk is om veel bij te dragen en als uw omstandigheden het niet toelaten uw bijdrage flink te verhogen, wij daarvoor begrip hebben en ook voor uw bijdrage heel dankbaar zijn!

Op de gemeenteavond zijn nog meer cijfers gepresenteerd, waaronder de leeftijdsverdeling van de bijdragers en het verloop van de opbrengst in onze wijkgemeente en het aantal bijdragers sinds het jaar 2013. Als u deze pre-sentatie wilt ontvangen, kunt u een e-mailbericht sturen aan broeder Han Slootweg (han.slootweg@home.nl). Deze wordt u dan in digitale vorm toegezonden. Als u niet beschikt over e-mail kunt ook even bellen (06-52376925), dan ontvangt u een papieren exemplaar.
De wijkkerkrentmeesters

2019-02-28T21:11:22+00:00