Nieuws

Komst nieuw hoofd Kerkelijk Bureau

Plaatsingsdatum: 11 mei 2019

De PGZ moet het in de toekomst doen met een kleiner kerkelijk bureau. Dat was één van de uitkomsten van het project Heilige Huisjes. Dit kerkelijk bureau zou optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden inzake automatisering en digitalisering. Voorwaarde is, dat er zoveel mogelijk taken op het gebied van beheer en administratie bij vrijwilligers in de wijken belegd worden.

Om één en ander systematisch uit te voeren heeft het College van Kerkrentmeesters per 1 mei de heer Henk van Bergeijk voor 0,6 werktijd benoemd tot tijdelijk hoofd kerkelijk bureau, voor de duur van twee jaar. In die tijd moet de transitie van afslanking en decentralisatie gerealiseerd worden, in nauw overleg met de wijken, in het bijzonder de kerkrentmeesters.

Henk van Bergeijk (1958) is woonachtig in Wezep. In het verleden was hij onder meer werkzaam als adjunct-directeur van de Kamer van Koophandel regio Zwolle. Hij is namens de ChristenUnie lid van de gemeenteraad Oldebroek. Hij heeft ruime ervaring als ouderling-kerkrentmeester en als scriba van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wezep. Vanuit deze hoedanigheid heeft hij ook gedegen kennis op het gebied van de ledenadministratie en de (bijdragen)administratie van de PKN.

Zwolle, 6 mei 2019

Henk van der Sar,

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

2019-05-11T19:31:02+00:00