Nieuws

Klimboom: Nieuw rooster en werkboekjes

Plaatsingsdatum: 7 februari 2020

Rooster Klimboom

Het Klimboomrooster (zondagsschool) is voor de komende maanden aangepast aan de themadiensten. De kinderen krijgen deze zondag het nieuwe rooster uitgereikt. In de nieuwsbrief staat onder het kopje Erediensten ook altijd aangegeven of er Klimboom is. Ouders die het rooster ook digitaal willen hebben, kunnen dat via de mail aanvragen bij ondergetekende.

Werkboekje Klimboom oudste groep

Omdat kinderen er niet altijd aan denken hun werkboekje mee te nemen naar Klimboom, hebben we besloten om de werkboekjes in de kerk te houden en niet meer mee te geven naar huis. Nu missen we nog een aantal werkboekjes en dat is lastig als we daaruit willen werken. Ouders die kinderen in de oudste groep van de zondagsschool hebben, zouden jullie thuis willen kijken of daar nog een werkboekje ligt? We zouden het op prijs stellen als alle boekjes er zo snel mogelijk weer zijn.

Bedankt alvast! Hartelijke groet, namens de leiding van de Klimboom,

Claudia de Gelder

2020-02-07T11:37:43+00:00