Plaatsingsdatum: 7 april 0202

Vanaf 1 april 2020 wordt er géén papier meer ingezameld. Helaas. De prijzen werden steeds lager en hoe gek het ook klinkt: het papier wat we afgelopen maanden wegbrachten, bracht niets meer op. De laatste weken zouden we geld mee moeten brengen! En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

U zult begrijpen dat we daardoor inkomsten missen voor de wijkkas. Wanneer u denkt: hé ik bracht het altijd met de auto. De bespaarde brandstofkosten kunt u natuurlijk óók schenken aan de wijkkas! IBAN NL61 INGB 000 54 50 225   tnv Wijkkas Jeruzalemkerk gemeente Zwolle

Zomaar een gift mag ook. Zet er dan bij: in plaats van oud papier

U allen hartelijk dank voor uw trouwe bezorging van oud papier én voor uw bijdrage.