Nieuws

Veertigdagentijd en lijdenstijd

Plaatsingsdatum: 20 februari 2020

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De lijdenstijd begint met de eerste lijdenszondag, dit jaar op 23 februari, waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd, alleen zijn er dan vier adventszondagen.

De veertigdagentijd komt uit de rooms-katholieke traditie en heeft oude papieren. De veertigdagentijd begint na carnaval op aswoensdag, dit jaar op 26 februari en duurt dan veertig dagen. De laatste week voor Pasen wordt ook wel de stille week genoemd, die begint met Palmpasen, een vreugdevolle zondag, waarna de tijd van inkeer voor Pasen begint.

In alle gevallen is het een periode van bezinning en van inkeer. Het is goed om de rust en de tijd te nemen om te beseffen wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan.

2020-02-20T21:18:57+00:00