Nieuws

Corona Virus – Update 26 maart 11:00

Plaatsingsdatum: 14 maart 2020

Beste gemeenteleden,

De overheid heeft de maatregelen opnieuw aangescherpt.

De PKN geeft de volgende richtlijn hierin aan:

‘Alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden. Dat geldt ook voor kerkdiensten. Het is wel mogelijk om online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.’

Nadat de kerkenraad is geraadpleegd zien de diensten komende zondag 29 maart er als volgt uit:

De morgendienst zal worden geleid door onze wijkpredikant, ds. G.J. Codée.
Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk-TV en -radio.
Hierbij is alleen het strikt noodzakelijke aantal mensen aanwezig (op de voorgeschreven afstand van elkaar):

predikant, ouderling, koster, beamteam, organist/pianist + 2 zangers(-essen).

De gezinsleden van bovenstaande personen worden (in tegenstelling tot vorige week) niet meer verwacht in de dienst aanwezig te zijn.

De middagdienst zal worden geleid door ds. J.H. van Wijk uit Windesheim.

Deze dienst zal gaan zoals de morgendienst, zij het zonder zanggroep(-je):
dus alleen predikant, ouderling, koster, beamteam en organist.

Op deze manier heeft u als gemeente de gelegenheid om betrokken te blijven bij de diensten in onze Jeruzalemkerk. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid van Kerk-TV waardoor ondanks de afstand tot het kerkgebouw we met elkaar de lofzang gaande kunnen houden, voorbede kunnen doen voor elkaar en voor de moeilijke situatie. We hopen dat zo een ieder bemoedigd, getroost en gesterkt mag worden in deze moeilijke tijd.

2020-03-28T20:07:10+00:00