Nieuws

Christelijke lectuur

Plaatsingsdatum: 13 maart 2019

Heeft u in uw boekenkast nog romans, (theologie)studie- en/of leesboeken (kinder- en tienerboeken) staan met een duidelijk Christelijke signatuur? Boeken die het waard zijn dat andere mensen ze ook lezen i.p.v. doelloos in de kast te staan stofvangen? Hoeveel mooier is het, dat door het uitwisselen en lezen van boeken er kennis gedeeld mag worden. In de vorm van een soort bibliotheek, de mogelijkheid om boeken te lenen of te doneren. Boeken die duidelijk van meerwaarde kunnen zijn. Er komen zoveel mensen in de zalen rondom de kerk die Christus niet kennen. Wellicht dat ze door een boek geraakt mogen worden. En datzelfde geldt ook voor de eerdere oproep voor tiener- en jeugdspellen. Heeft u nog iets in uw kast liggen dat binnen de gemeente van waarde kan zijn, neemt u dan contact met mij op: erikpotjes@hotmail.com of 06-10608990.

2019-03-13T19:41:03+00:00