Plaatsingsdatum: 6 mei 2022

Dinsdagavond waren we weer met alle deelnemers bij elkaar. Een heerlijke maaltijd en ijs toe: iedere keer weer een waardevol begin van een cursusavond. Thema: ‘Hoe kan ik het kwade weerstaan’. Geen eenvoudig onderwerp, maar: Jezus heeft overwonnen. God heeft ons de wapenrusting gegeven zoals in Efeze 6 staat. Zo mochten we met elkaar Gods vrede ervaren. In dankbaarheid mogen we terugzien op deze avond, na het zingen van het slotlied:

‘Ik bouw op u, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid’.

Het Alpha-team.