Plaatsingsdatum: 30 april 2022

Vorige week zijn we op zaterdag bijeen geweest. Wat is de Alpha-cursus toch een bijzonder geschenk. Niet alleen wordt het evangelie op een eenvoudige, duidelijke en indringende manier uitgelegd. Maar ook merken we hoe Gods Geest dit instrument wil gebruiken om harten te openen, levens te veranderen en het geloof te versterken. Die dingen mochten we de achterliggende tijd zien, maar ook op de ‘Alpha-zaterdag’. Gezelligheid, een heerlijk ontbijt en verrassende lunch omlijstten het thema over de Heilige Geest.

Afgelopen dinsdag was de 7e avond en ging het over ‘Hoe nu verder?’. Naar aanleiding van Romeinen 12: 1 en 2 hebben we met elkaar gesproken over het volgen van Jezus. Wat is Gods doel met ons leven en hoe kunnen we ons leven aan God wijden? Hoe belangrijk ook om mensen om ons heen te hebben die ook God dienen! Zo mochten we elkaar bemoedigen en steunen.

We hebben de avond afgesloten met het zingen van “Zegen ons Algoede”. Zegen die we steeds weer mogen ervaren.

het Alpha-team