Ouderenmiddag

Ouderenmiddag2019-01-15T20:29:49+00:00

Om de twee weken komen we van september tot april met de ouderen bij elkaar in de Jeruzalemkerk.
De middag begint om half drie met een kopje koffie of thee. Heet gedeelte voor de pauze bestaat uit het zingen van psalmen en gezangen, gebed en meditatie, verzorgd door predikant, pastoraal werker of vanuit de leiding.
Na de pauze is het heel gevarieerd: dia’s een lezing, creatief, spel een verhaal of gelegenheid gedichten voor te dragen, afgewisseld met samenzang. De middag duurt tot ongeveer half vijf.

Voor enkele activiteiten worden de ouderen persoonlijk benaderd: de kerstmiddag, de broodmaaltijd met Pasen en het reisje in mei aan het eind van het seizoen. Verder leven we mee in lief en leed. Het zijn gezellige middagen waarop ontmoeting, bezinning en ontspanning een plaats krijgen.

Meer weten?

Alie SnoeierOrganisatie ouderenmiddagen
Janny KragtOrganisatie ouderenmiddagen