Het logo van de Jeruzalemkerk-gemeente is aan het eind van de zomer van 2017 aan de gemeente gepresenteerd en sindsdien in gebruik. De toelichting op het logo is als volgt.

Als gemeente geloven wij in de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit geloof wordt uitgedrukt door ons logo, waarbij de vormen grotendeels zijn geïnspireerd door de vormen van het gebouw waarin wij dit geloof belijden.

Achtergrond

De achtergrond van ons logo is als een pijlpunt die naar boven wijst, waar de Vader troont. In ons gebedshuis is deze pijlpunt te zien aan bijvoorbeeld het metselwerk rondom het orgel en aan de draagconstructie an het dak.

Kruisvorm

De kruisvorm in het logo verwijst naar het volbrachte werk van Christus. Zij is afgeleid van het samenspel van preekstoel en orgel. Kijkt u maar goed vanaf de achterste kerkbanken, dan ziet u het kruis.

Duif

Als gemeente maken we deel uit van de PKN, een geheel van christelijke gemeenten. De duif uit het logo van de PKN beeldt ook in ons logo de Heilige Geest uit.