Klimboom

Klimboom2019-01-12T21:35:38+00:00

Voor de kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8 van de basisschool) is er zondag tijdens de middagdienst zondagsschool. We hebben twee groepen: de jongste groep met kinderen van groep 3 t/m 5 en de oudste groep met kinderen uit groep 6 t/m 8.

Tijdens de zondagsschool behandelen we een Bijbelverhaal en we denken hier met elkaar over na d.m.v. gesprek en diverse werkvormen. Ook leren we elke week een psalmvers of een Bijbelvers. Klimboom zondagsschool is een van de manieren om de kinderen van de gemeente jong vertrouwd te maken met de Bijbel opdat ze God leren kennen en ingewijd worden in het gemeente-zijn.

Tijdens de themadiensten en in vakanties is er geen zondagsschool. De kinderen (en hun ouders) ontvangen aan het begin van het jaar een programma met alle data, de te behandelen Bijbelgedeelten en te leren psalmen. Ook in de nieuwsbrief staat vermeld of er Klimboom zondagsschool is.

Meer weten?

Claudia de GelderKlimboom zondagschool
Rebekka van Belzen