(Kleuter)Klimboom

(Kleuter)Klimboom2019-09-23T20:20:28+00:00

Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar is er De Klimboom. Er zijn vier groepen, die allemaal een eigen kleur hebben:

Kleuterklimboom (geel): 4 – 6 jaar
Groen : 6 – 8 jaar
Blauw: 8 – 10 jaar
Rood: 10 – 12 jaar

Voor de kinderen vanaf 4 t/m 6 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool) is er zondags Kleuterklimboom.  De Kleuterklimboom komt op de 1e, 2e en 4e zondag van de maand bij elkaar. Dit is tijdens de morgendienst. De kinderen krijgen hier op hun niveau een Bijbelverhaal te horen, er wordt over het Bijbelverhaal gepraat en er wordt een verwerking gemaakt.Tijdens een avondmaalsdienst is er ‘s morgens ook altijd Klimboom, ook al is het eigenlijk niet aan de beurt. Bij een doopdienst kunnen de kinderen eerst naar de kerk en daarna naar de Kleuterklimboom. In de nieuwsbrief staat altijd vermeld wanneer er Kleuterklimboom is.

De kinderen van de groepen 3-8 zijn vanaf het startweekend welkom tijdens de middagdiensten, zolang deze diensten om 17:00 uur beginnen. Wanneer er een themadienst is, of het vakantie is;  dan is er geen Klimboom voor deze groepen. Aan het begin van het seizoen krijgen de kinderen een rooster. Hierop staan:

  1. de data waarop de kinderen worden verwacht,
  2. welk onderwerp die keer behandelt wordt
  3. welk lied er die keer geleerd wordt

We willen de kinderen vertrouwd maken met de zondagse eredienst en het lezen en nadenken over de Bijbel. Dit doen we door samen te zingen, te bidden een Bijbelverhaal te behandelen en hier een verwerking bij te maken of hier samen over door te praten. Ook leren de kinderen elke keer een lied.

Kleuterklimboom

24. Maria krijgt bezoek (Eerste advent) Leid(st)ers: Martineke en Laura

Kleuterklimboom

25. De geboorte van Jezus (Derde advent + Heilig Avondmaal) Leid(st)ers: Dagmar en Emmely

Kleuterklimboom

23.Daniël in de leeuwenkuil Leid(st)ers: Petra en Nienke

Kleuterklimboom

29. De taak van Johannes en…. Leid(st)ers: Petra en Nienke

Kleuterklimboom

27. Cadeaus voor Koning Jezus (Vierde advent) Leid(st)ers: Anneke en Mirthe

Kleuterklimboom

22. Daniël vertrouwt op God Leid(st)ers: Anneke en Lidewij

Meer weten?

Petra de GelderKleuterklimboom
Claudia de GelderKlimboom