Kleuterklimboom

Kleuterklimboom2019-09-23T19:01:55+00:00

Voor de kinderen vanaf 4 t/m 6 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool) is er zondags Kleuterklimboom.  De Kleuterklimboom komt op de 1e, 2e en 4e zondag van de maand bij elkaar. Dit is tijdens de morgendienst. De kinderen krijgen hier op hun niveau een Bijbelverhaal te horen, er wordt over het Bijbelverhaal gepraat en er wordt een verwerking gemaakt.

Tijdens een avondmaalsdienst komt deze groep van De Klimboom altijd bij elkaar, ook al is het eigenlijk niet aan de beurt. Bij een doopdienst kunnen de kinderen eerst naar de kerk en daarna naar de zaal. In de nieuwsbrief staat altijd vermeld wanneer er Kleuterklimboom is.

Meer weten?

Petra de GelderKleuterklimboom