Catechese

Catechese2019-09-04T21:37:41+00:00

Van september tot en met maart wordt wekelijks catechese gegeven door de predikant, de pastoraal medewerker en diverse mentoren. In de catechese gaat het om geloofsoverdracht aan tieners en jongeren. Er is aandacht voor de geloofsleer, de persoonlijke relatie met God en vragen rond christen zijn in deze wereld. Het uiteindelijke doel is dat jongeren (geleid door de Heilige Geest) komen tot een persoonlijke geloofskeuze.

Catechese

07 april 2020 18:45 - Catechese "Follow Me" 20:00 - Catechese "Follow Me Next"

Meer weten?

Erik PotjesKerkelijk Werker