Catechese

Catechese2019-09-04T21:37:41+00:00

Van september tot en met maart wordt wekelijks catechese gegeven door de predikant, de pastoraal medewerker en diverse mentoren. In de catechese gaat het om geloofsoverdracht aan tieners en jongeren. Er is aandacht voor de geloofsleer, de persoonlijke relatie met God en vragen rond christen zijn in deze wereld. Het uiteindelijke doel is dat jongeren (geleid door de Heilige Geest) komen tot een persoonlijke geloofskeuze.

Meer weten?

Erik PotjesKerkelijk Werker
+ +
Privacy Verklaring Wij vinden privacy belangrijk, echter kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Deze zijn nodig om onze taken als Jeruzalemkerkgemeente te kunnen uitvoeren. Daarom houden wij ons aan de wet en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij een privacyverklaring opgesteld, dat u hier vindt. Ok