Profielschets Predikant

Profielschets Predikant2019-02-28T22:53:36+00:00

De predikant die de Jeruzalemkerkgemeente zoekt:

 1. Heeft hart voor prediking

Dat betekent dat hij het Evangelie op inspirerende wijze vertaalt naar de werkelijkheid van vandaag. Hij gaat voor prediking die zowel diepgang heeft als toegankelijk is, en die aansluit op de echte vragen waar gemeenteleden mee worstelen. Hij staat voor bevindelijke prediking: prediking en liturgie die inwijden in de gemeenschap met Christus en zijn gemeente.

 1. Heeft hart voor jeugd

Dat betekent dat hij de leefwereld van jongeren kent, goed in staat is contact met hen te maken en te onderhouden en de Bijbelse boodschap voor hen relevant te maken – in de kerkdiensten en daarbuiten.

 1. Heeft hart voor gemeenschap

Dat betekent dat hij een verbindende rol speelt, zowel naar binnen als naar buiten. Hij verleent zelf (crisis)pastoraat, en ondersteunt de pastorale ouderlingen en het pastoraal team. Hij ontwikkelt en stimuleert pastoraat tussen de gemeenteleden onderling, zodat de gemeenschap verder gebouwd wordt. Hij kan de gemeente helpen te groeien in liefde, heiliging, getuigenis en dienstbaarheid.

Hij is in staat de gemeente te vertegenwoordigen in het geheel van de stad Zwolle, zowel binnen-kerkelijk als in de samenleving.

De predikant van de Jeruzalemkerkgemeente:

 • leeft in nauwe verbondenheid met Jezus Christus, heeft hart voor mensen en is een inspirerend voorganger
 • erkent de Bijbel als betrouwbaar, gezaghebbend Woord van God
 • heeft de gereformeerde traditie lief, maar heeft ook waardering voor de goede elementen uit andere tradities
 • is in staat de gereformeerde identiteit van onze gemeente te verwoorden en te verantwoorden in het geheel van de Protestantse gemeente Zwolle; bij voorkeur geeft hij daarvan ook uitdrukking in het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond
 • is fijngevoelig en communicatief sterk
 • (onder)kent de uitdagingen die christen-zijn in de huidige tijdgeest met zich meebrengt en kan de gemeente daarin inspireren, ondersteunen en bemoedigen
 • heeft zicht op de eigen waarde van de gereformeerde liturgie, en ziet het als een uitdaging om de eredienstvormen te voorzien van levende inhoud; neemt de suggesties van gemeenteleden daarbij serieus en schakelt hen waar nodig ook in
 • heeft ervaring in (een) andere gemeente(n)
 • wil streven naar vruchtbare samenwerking met collega’s, kerkelijk werkers en medewerkers/vrijwilligers van andere organisaties in de buurt en in de stad

Meer informatie?

Meer informatie over de JKG is te krijgen via de website. https://jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

Daarop zijn onder meer kerkdiensten te beluisteren, weekbrieven te lezen, foto’s te bekijken en documenten als de plaatselijke regeling en het beleidsplan te zien.

Ook het nieuwste beleidsplan van de wijkgemeente biedt veel aanvullende informatie. Net als de jaarlijks verschijnende informatiegids.