Bericht van de kerkenraad naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het kerkbezoek:
We volgen het advies van de PKN:

 • geen samenzang
 • met ingang van zondag 11 oktober kunnen maximaal 30 personen de kerkdienst bezoeken; medewerkers vallen daarbuiten.

Kerkdiensten

Personen die een kerkdienst willen bezoeken kunnen zich opgeven via de bekende weg: Meevieren.nl. Zij die geen mogelijkheid hebben om zich via Meevieren.nl op te geven kunnen zich opgeven via het gebruikelijke telefoonnummer op de bekende momenten.

Van de gemeenteleden die zich hebben opgegeven worden 30 personen per dienst uitgenodigd: dit gebeurt weloverwogen en eerlijk.
Degenen die uitgenodigd worden krijgen daarvan bericht per e-mail.
Wie toch niet kan komen wordt verzocht dit zo snel mogelijk te laten weten, anders is er een onnodige lege plek.
Degenen die voor een dienst zijn uitgenodigd komen weer onder aan de lijst te staan.

Voor de duidelijkheid: opgeven betekent dus niet automatisch een plek in de kerk, eerst de uitnodiging afwachten.

Kinderoppas

Er is voorlopig geen kinderoppas.

(Kleuter)Klimboom

Er is geen Kleuterklimboom. In de middagdienst is er wel Klimboom.

Wil men kinderen meenemen naar de Klimboom, dan moet men dit aangeven bij de aanmelding: de namen van de ‘klimboomkinderen’ achter de voornaam zetten.

Eén ouder/begeleider brengt de kinderen volgens het gebruiksplan en kan deelnemen aan de kerkdienst. Klimboom ouders wisselen per week. De ene ouder de ene week, de andere ouder de andere week. Hiervoor is gekozen om voor de jeugd zoveel mogelijk de betrokkenheid te waarborgen.

Overige activiteiten

Het overige jeugdwerk kan gewoon doorgang vinden zoals het de laatste tijd is georganiseerd. Dit geldt ook voor het overige kerk- en verenigingswerk.

Dit bericht wordt verspreid via bekende mailadressen van kerkgangers, de Nieuwsbrief, de Jeruzalemkerk-app, de website en de wijkkringen. We hopen op deze manier zoveel mogelijk kerkgangers te bereiken.

We beseffen dat bovenstaande een forse aderlating is wat betreft het kerkbezoek.

Bij nieuwe adviezen wordt het bovenstaande aangepast.

Hieronder nog de bestaande regels:


 • We geven op via het reserveringssysteem https://meevieren.nl/jeruzalemkerkzwolle/
 • We gaan naar de kerk als we ons gezond voelen, anders thuis de dienst volgen, helaas
 • We gaan op tijd naar de kerk, want we gaan ‘inchecken’
 • Als we een wachtrij zien: blijf op afstand of in de auto, je plek is gereserveerd
 • Houdt 1.50 m afstand. Oranje pionnen en geel lint
 • We komen binnen en worden welkom geheten door de coördinator
 • Je krijgt de gezondheidsvraag (onderdeel triage vragen)
 • Je naam staat op de lijst en wordt afgevinkt
 • We gaan de kerkzaal binnen
 • Je wordt door een coördinator doorverwezen
 • We krijgen onze zitplaats aangewezen. Dat werkt verschillend voor één of voor meer gezinsleden
 • We blijven op onze plek. Onnodig lopen doen we niet
 • Wie tijdens de dienst naar het toilet moet, zit op een aangepaste plek om ver lopen te voorkomen
 • De kerkzaal wordt op de gemaakte indeling gevuld
 • We gebruiken alleen de aangewezen zitplaatsen
 • Na de Zegen blijven we zitten tot de coördinator aangeeft dat we kunnen gaan
 • We verlaten de kerkzaal op aanwijzing van de coördinator
 • Algemeen: je bent gezond en je krijgt in de kerk hoestprikkels, of erger, een hoestbui? ALTIJD in de elleboog hoesten en proesten. Denk aan de mensen om je heen
 • De coördinatoren kan je altijd om hulp vragen

Wat een regels, wat een formaliteiten. Onderga het met een glimlach. Wat we doen, doen we omdat onze overheid het aangeeft en zij heeft het goede met ons voor. Dat blijven we volhouden omdat het goed is voor de ander en natuurlijk ook voor jezelf.

Gaat er iets niet helemaal goed? Vergeef het elkaar. We doen het met elkaar en we zijn vrijwilligers.

En… bij eventuele controle door de overheid willen we als christenen vanzelfsprekend een voorbeeld zijn.

Namens de kerkenraad, de kerkrentmeesters

 

Kerkdienst en gemeentezang

Inmiddels is er alweer ervaring opgedaan met het zingen in de kerk. Afgelopen zondag waren er 4 zangmomenten. Degenen die in de kerk waren, weten hoe het gaat en hoe het klinkt, samen zingen. De richtlijnen van RIVM en het protocol van de PKN nemen we in acht.
Degenen die het niet aandurven: geef het door per mail of telefoon: janjonkerzwolle (a) hetnet.nl of 06 26066180. Er zijn u al mensen voorgegaan.

We willen graag inventariseren en kijken of het wenselijk is om diensten zonder gemeentezang te houden.  

Jan Jonker Kerkrentmeester
06 26066180
Evert Jan Pouw Kerkrentmeester