Aanmelden niet meer nodig!  Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen.

Wat betekent dat voor de kerkdiensten?

Met ingang van volgende week zondag 27  februari a.s. zullen geen beperkingen meer gelden wat de betreft het aantal kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen.

Je hoeft je vanaf nu niet meer aan te melden voor de kerkdiensten.

Nu heel veel weer mag, betekent dit niet dat alles nu ook moet. Het virus is niet weg!

Hoe gaan we het doen?Bijna 2 jaar lang gingen we met z’n allen door één deur. Ingang parkeerplaats. Met ingang van de 27e gaat ook de hoofdingang weer open. De coördinatoren blijven bij beide ingangen beschikbaar voor binnenkomst en verlaten van de dienst. Zij zorgen voor een goede routing, ook bij het verlaten van de kerk. Je kunt hen gerust een vraag stellen. Van de meesten weten zij wat de ‘wensen’ zijn, wat betreft toegankelijkheid, ringleiding en leesbaarheid beamer. De ‘vroege vogels’ hebben hun eigen plek gevonden. Wil je het houden zoals het is? Blijf gewoon via de parkeerplaats naar binnen gaan.

Middagdiensten. In de middagdienst is altijd meer ruimte. Als je het prettig vindt kun je  bankrijen vrij houden en de 1.50 m aanhouden.

Tot slot. Onze nieuwe minister Kuipers merkte op: “ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”. Dit advies van de minister willen we graag met je blijven delen.

Samengevat:

– Afstand houden 1.50 m. In publieke ruimten verplicht, lopend in de kerk en zalen.

– Mondkapje verplichting is vervallen. Gebruik is verstandig. Voel je vrij om het te gebruiken. Voor jezelf of voor de ander.

– Je mag zelf je plek innemen. Na de dienst mag je nog even blijven zitten tot de coördinatoren komen ophalen.

– Heb je klachten? Thuisblijven!

Koffie drinken na de dienstAls alles volgens plan verloopt, kunnen we zondag 27 februari weer koffie drinken. Blijf na de dienst gerust zitten. De coördinatoren weten de route om iedereen ordelijk vanuit de kerkbank naar het buffet te laten gaan.

Wilma SchoonderbeekRoosteraar
0529-785951
Herma Westerhof Roosteraar
038-4548833
Jan JonkerKerkrentmeester
06-26066180