De mannenvereniging van de Jeruzalemkerkgemeente draagt de naam van de grote reformator “Calvijn”. Met haar 65 jaren is zij de oudste vereniging van onze gemeente. Eens in de 14 dagen komen we samen (op dezelfde avond waarop ook de vrouwenvereniging “Lydia” vergadert).

Het vergaderseizoen begint in september en eindigt eind april. De mannenvereniging is aangesloten bij de landelijke Bond van Mannenverenigingen op gereformeerde grondslag. Deze geeft een maandblad uit, ‘De Hervormde Vaan’, waaruit wij op onze verenigingsavonden de Bijbelstudie behandelen. Jaarlijks
vindt er een uitwisseling plaats tussen bij de streek aangesloten verenigingen, waarbij wij door een vereniging worden bezocht en wij op onze beurt te gast zijn bij een andere.

Meer weten?

R.A. SchuurmanMannenvereniging Calvijn
Voorzitter
H. van WijnenMannenvereniging Calvijn
2e Voorzitter
Teun de JongMannenvereniging Calvijn
Secretaris