Middagdienst

Datum: 11-12-2022

Collectedoel: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle - Avondmaalscollecte:

Voortz/Dankzegging