Stichting Suva Nawa

Inmiddels is het diaconaal project van start gegaan. Wij ondersteunen dit jaar een project in Namibië van stichting Suva Nawa. Suva Nawa wil de kwetsbaarheid van ouderen verminderen in landen waar gebrek is aan kennis en middelen. Deze stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers die in de ouderenzorg werkzaam zijn.

Anke Oosting, lid van onze gemeente en zeer betrokken bij het werk van deze stichting, is in februari twee weken in Gobabis (Namibië) geweest. Zij hebben daar scholing gegeven aan ongeveer 35 lokale medewerkers (Health extension workers), die zelf de sloppenwijk ingaan om mensen te bezoeken. Zij leren hen meer over ziektebeelden zodat ze daar beter op kunnen letten, advies kunnen geven en indien nodig door te verwijzen naar andere instanties. Deze keer was het onderwerp van de scholing: dementie (oorzaken, risico’s en hoe iemand te begeleiden).

In Gobabis is Suva Nawa druk bezig om een dagcentrum voor ouderen te realiseren. De stichting heeft het gebouw laten plaatsen en de grond is gedoneerd door de gemeente. Het moet een plek worden voor ontmoeting en het ontplooien van activiteiten. Ze willen ook een soort consultatiebureau voor ouderen opzetten waar bloeddruk en bloedsuiker gemeten kunnen worden. Om dit dagcentrum moet een hek gebouwd worden. De kosten hiervoor bedragen ca. EUR 3000,– Als het hek is gerealiseerd, kan men verder met het aanleggen van andere voorzieningen, zoals water, stroom en toiletten. De gemeente Gobabis heeft toegezegd het hek te plaatsen als de stichting het materiaal/ hek betaald.

Wij willen door het organiseren van een aantal (doorlopende) acties geld inzamelen en daarmee bijdragen om dit hek te realiseren. Vanaf 2 april staan er in de hal van de kerk dozen waar u emballagebonnetjes van lege flessen en afgedankte mobieltjes in kunt doen. Ook willen we weer afgedankte PC’s inzamelen. Over andere acties zullen wij u binnenkort informeren via de zondagsbrief, de website, Facebook en het wijkblad.

Voor een gift kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring o.v.v. Suva Nawa

Namens de diaconie, Mirjam Visser

meer over diaconie Zwolle

Meer weten?

DS. HANS TISSINK
DS. HANS TISSINK
tel. (038) 337 44 06
DS. HANS TISSINK
DS. HANS TISSINK
tel. (038) 337 44 06
DS. HANS TISSINK
DS. HANS TISSINK
tel. (038) 337 44 06