Nieuws

Catechese Terugblik 4 & 5 februari

Plaatsingsdatum: 9 februari 2019

“De kracht van Christus opstanding”. Het thema bij Follow Me.

Hoe mooi sluit het aan bij de vorige lessen over de vervolgde kerk en getuige zijn. Kunnen wij dan alles uit onszelf? Nee, door de kracht van de opstanding, wil God in ons werken. De belofte bij de hemelvaart, dat de Trooster zal komen om in ons te werken. Wat een kracht mogen wij putten uit deze genadige God. Hij die sterker is dan de dood, Hij staat ons bij met de kracht van Zijn Heilige Geest. Dagelijks! Merkbaar? Soms niet, soms terugkijkend zeer zeker. Maar hoe leef je daar dan uit in je dagelijkse praktijk? Houd contact met God. Bidden, Bijbellezen, luisteren naar Zijn stem. Zoek elkaar op en bemoedig en help elkaar. Paulus deed dat door de brief aan Efeze te schrijven. Een jonge gemeente in een roerige wereld. Met als kernwoord, voor deze avond. Efeze 1: 19-20.

Voor de andere catechese groepen bleven wij ook bij Paulus ook in Efeze, maar dan met als kern hoofdstuk 5: 14-21. Ons thema was; keuzes maken. Hoeveel keuzes je wel niet op een dag moet maken, bewust of onbewust. Maar bij alle keuzes die je maakt, is daarin ook plaats voor God? Betrekken wij Hem in het maken van keuzes voor nu en de toekomst? Leggen we onze vragen voor God neer in gebed? En hoe moeten wij er mee omgaan als we geen richtingaanwijzer uit de hemel ontvangen? Als het ons onzeker maakt over wat is goed? Hebben wij vertrouwen dat God bij ons is, maar dat we ook de verantwoordelijkheid hebben gekregen om keuzes te maken? Soms gaan deuren open, soms blijven deuren gesloten.

Leren we om daarin ook de hand van God te zien?

2019-02-09T20:41:19+00:00