Van september tot en met maart wordt wekelijks catechese gegeven door de predikant en diverse mentoren. In de catechese gaat het om geloofsoverdracht aan tieners en jongeren. Er is aandacht voor de geloofsleer, de persoonlijke relatie met God en vragen rond christen zijn in deze wereld. Het uiteindelijke doel is dat jongeren (geleid door de Heilige Geest) komen tot een persoonlijke geloofskeuze.

Momenteel wordt de catechese online gegeven.

Meer weten?

Ds. G.J. CodéePredikant
038-2340334