Beleidsplan

Beleidsplan2018-12-29T20:44:49+00:00

In 2018 is het beleidsplan voor onze gemeente opnieuw geschreven. Het plan kent als motto: Verbonden, Betrouwbaar, Vitaal. De kerkenraad vond inspiratie bij Filippenzen 2:
1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, […]

+ +
Privacy Verklaring Wij vinden privacy belangrijk, echter kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Deze zijn nodig om onze taken als Jeruzalemkerkgemeente te kunnen uitvoeren. Daarom houden wij ons aan de wet en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij een privacyverklaring opgesteld, dat u hier vindt. Ok